upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Životní a profesní koučink

Koučink je moderní a efektivní metodou osobního rozvoje a cesta k překonávání rozličných překážek na životní cestě. Je přístupem, který v člověku umí propracovaným systémem otázek odhalit vše, co je v něm skryto a použít těchto zdrojů k tomu, aby byl schopen rozvíjet své schopnosti, ujasňovat si vlastní cíle a hledat k nim vhodné cesty. V inspirativním procesu tvořivého myšlení a jednání jde vlastně o dobrodružné objevování a využívání osobního potenciálu klienta. Kouč neradí ani nepodsouvá řešení, jeho hlavními nástroji jsou otázky a důvěra v klientovy schopnosti. Koučink pomáhá prohloubit vlastní uvědomění toho, co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak nechci, a podporuje nacházení zdrojů pro realizaci vlastních záměrů a cílů.
 
Profesní koučink se primárně zaměřuje na pracovní oblast. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí změnit něco ve svém profesním či studijním obzoru, hledají cestu, jak změnit stávající zaměstnání, jak jej zlepšit apod., ale též jak lépe pracovat s časem (time management), jak si lépe poradit s pracovním stresem, jak plánovat, jak si organizovat a zvládat pracovní úkoly, komunikovat s kolegy atd.
 
Životní koučink je vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout změny ve svém soukromém životě. Ať už se jedná o životní styl a režim, vztahovou oblast, komunikační dovednosti, nebo chtějí pracovat na svém seberozvoji či jiných tématech.
 
Sezení trvá 50 minut a na jeho začátku je vždy dohodnut cíl, na kterém bude klient s koučem pracovat. Počet setkání může i nemusí být předem stanoven.
 
Jako kouč v Hnízdě zdraví pracuje Mgr. Ing. Pavel Pelikán.