upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Jednodenní stáž v ordinaci MUDr. Hnízdila.

Pro koho: výlučně pro zdravotnické pracovníky (lékaře, psychology, psychoterapeuty,  fyzioterapeuty), na které se vztahuje povinnost zachovávání mlčenlivosti nebo pro studenty VŠ (mediky, psychologie) po absolutoriu 3. ročníku.

Kdy: každé úterý a středu, od 8:00. do 15:00.

Program: stážista bude celý den přítomen v ordinaci MUDr. Hnízdila, po ukončení vyšetření s ním budou jednotlivé případy rozebírány, pokud pacient nebude s přítomností stážisty souhlasit, seznámí se stážista s prací ostatních terapeutů Hnízda.

S sebou: doklad o statutu zdravotníka,  přezůvky, civilní oblečení, svačina.
 
Přihlášky: prostřednictvím objednávkového online formuláře.
 
Cena: 1500 -, Kč, platba v hotovosti na recepci