Zpracování osobních údajů přijatých prostřednictvím webového formuláře, poštou, mailem či osobně


1. Udělujete tímto souhlas společnosti Hnízdo zdraví s,r,o., se sídlem Na Petynce 151/90, 169 00 Praha 6, IČ: 03831914 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238112 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení, titul
• e-mail
• telefonní číslo
• datum narození
• text objednávky včetně příloh
 
 
2.
Poskytnuté údaje je nutné zpracovat za účelem objednání k lékaři, resp. terapeutovi. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu pěti let.
 
 
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv písemně zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 
 
4. Zpracovávání osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• Webmaster
• Případně další poskytovatel technické podpory nebo zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.