Zpracování osobních údajů přijatých prostřednictvím webového formuláře, poštou, mailem či osobně


1. Udělujete tímto souhlas společnosti Hnízdo zdraví s,r,o., se sídlem Na Petynce 151/90, 169 00 Praha 6, IČ: 03831914 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238112 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení, titul
• e-mail
• telefonní číslo
• datum narození
• text objednávky včetně příloh
 
 
2.
Poskytnuté údaje je nutné zpracovat za účelem objednání k lékaři, resp. terapeutovi. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu pěti let.
 
 
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv písemně zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 
 
4. Zpracovávání osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• Webmaster
• Případně další poskytovatel technické podpory nebo zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
 

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.