upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání emailových novinek z Hnízda zdraví

V souvislosti s nadcházející účinnosti Nařízení EU o zpracování osobních údajů GDPR, si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň Vás informovat o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů.
 
Abychom mohli i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, je naší povinností vyžádat si Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. 
 
V případě, že Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností neposkytnete do 25. května t.r. nebo udělený souhlas odvoláte, nebudeme moci Vám zasílat emailové novinky.
 
O Vaší osobě zpracováváme v rámci rozesílání emailových novinek pouze následující osobní údaje:
• jméno a příjmení
• e-mailová adresa
 
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a výlučně v souvislosti s Vaším přihlášením k odběru emailových novinek.
 
Zpracování vašich osobních údajů je prováděnou naší společností. K vašim osobním údajům také mohou mít přístup poskytovatelé softwarových a podpůrných technických služeb. Tito zpracovatelé budou také dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky GDPR.
  
Přístup k vašim osobním údajům budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

 

   
 •  
   
 •  
  Vaše jméno a příjmení:
 •  
   
 •  
  Váš email:
 •  
   
 •  
  Napište prosím slovo "souhlasím":
 •  
   
 •  
   
 •