Skupinová psychoterapie pro dospělé

 
Byla Vám doporučena skupinová psychoterapie? Nebo z vlastní iniciativy zvažujete využít tuto formu podpory, léčby a cesty k spokojenějšímu životu? Máte-li s touto formou už zkušenost, můžete úvodní věty přeskočit a dozvědět se více o podrobnostech skupinové psychoterapie (dále jen zkratka SP)  v Hnízdě zdraví.
  
Nejste si jisti, jestli je skupinová psychoterapie pro Vás? Je to přirozené a je v pořádku, jestli cítíte pochybnosti. Skupinová psychoterapie má 70 až 80letou historii a je řazena mezi nejúčinnější formu práce na zkvalitnění života, ať už jsou podnětem k využité SP chronická nepohoda na tělesné rovině (psychosomatické obtíže), potřeba podpory při duševní nemoci, nešťastná traumatická událost nebo pocit ztracenosti v životě. Ve společné práci členů skupiny a terapeutů lze poměrně rychle nalézt ztracenou rovnováhu mezi tělesnou a duševní stránkou člověka, mezi mnou a druhými lidmi, mezi jednotlivými oblastmi i etapami života.
  
S působením ve skupině máme všichni zkušenost – rodina, vrstevnické kolektivy, školní a pracovní kolektivy, zájmové kolektivy, všechny nás nějak ovlivňují a my jednotlivci ovlivňujeme zbytek. Pro účast ve SP nepotřebujete mít předchozí zkušenost s terapií, či něčím podobným. Potřebný je váš zájem o lidi a vztahy, vůle k vlastnímu uzdravení či realizaci potřebné změny a chuť být i nápomocní druhým. Závazek být součástí skupiny po určitý časový úsek vám pomůže z této aktivity získat co nejvíce. Vaše názory, zkušenosti i charakterové vlastnosti budou pro ostatní znamenat mnoho, i když si to třeba na začátku nedokážete představit. A podobně budete vy čerpat pro sebe od ostatních, terapeuta nevyjímaje. 
 
Jak fungují setkání skupinové psychoterapie v Hnízdě zdraví
  
SP v Hnízdě zdraví se skládá ze série 8 až 10 skupinových setkání, podle kapacitních možností našeho zařízení. Po uzavření této série má klient možnost po dobu 3 následujících měsíců se objednat až na 3 individuální sezení s terapeutem, které pomohou doladit osobní témata, podpoří a propracují změny zaváděné v osobním životě. Tato 3 setkání nejsou zahrnuty do ceny SP, jsou hrazená samostatně s 50% slevou ze standardní ceny konzultace.
  
Práce ve SP bude především zaměřena na oblasti:

  • Akutní i chronické psychosomatické potíže
  • Somatizace emočních stavů a sociální zátěže
  • Projevy úzkosti, strachu a obav
  • Problematika únavy, vyčerpání a vyhoření
  • Práce se stresem a jeho zvládáním


Skupina se otvírá (začíná pracovat) při počtu 5 klientů, maximální počet klientů je 12. Je určena pro ženy i muže od věku 18 let. Mladší klient může do skupiny docházet po konzultaci s vedoucím terapeutem, záleží na aktuální složení skupiny, primárně mladším klientům nebráníme v účasti, je však potřeba sestavit skupinu vyváženě. V pravidelných cyklech sestavuje skupiny i pro klienty ve věku 15 až 22 let, o aktuální nabídce se prosím informujte na naší recepci.
  
Klienti, kterým byla SP doporučena lékaři či terapeuty Hnízda zdraví, se mohou na naší recepci objednat. Ostatním doporučujeme kontaktovat vedoucího terapeuta (kontakt zprostředkuje recepce) a konzultovat s ním zapojení do skupiny.
 
Skupina pracuje podle stanoveného harmonogramu v setkáních v délce 90 minut. Klienty žádáme o dochvilnost. Typický čas je od 17:30 do 19:00 (změny jsou možné). O časovém harmonogramu každého běhu jsou klienti včas informováni.
 
Skupina pro svou práci má stanovena základní pravidla (pravidlo STOP – každý klient má právo zastavit komunikaci, přesáhne-li míru jeho tolerance; pravidlo nesdělovat obsah rozhovorů třetím osobám; účast na skupině pod vlivem alkoholu a drog; aktivní zapojení do práce skupiny; neagresivní chování), každá skupina si stanovuje i svá specifická pravidla. Charakter skupiny je tzv. polootevřený, bližší informace poskytne vedoucí terapeut.
 
Během práce ve skupině má klient možnost propracovat svá osobní témata, nechat se inspirovat terapeutem i ostatními klienty, žádat je o názor, zkušenost, jiný úhel pohledu. Součástí SP jsou i časové úseky, věnované nácviku relaxace, imaginace, vědomé práce s pozorností a dalšími nástroji, které obohatí schopnost zvládat zátěžové situace. Pro tyto aktivity není třeba žádná předchozí speciální výbava, hodné je volnější oblečení, vším potřebným Hnízdo zdraví disponuje. K dispozici je drobné občerstvení, čaj, káva. 
 
Aktuální cenu každého běhu najdete v našem Ceník. Cena za sérii SP je splatná před prvním setkáním. Platbu je možné realizovat bezhotovostně nebo hotově na recepci. V roce 2023 mohou klienti VZP a ČPZP žádat o příspěvek v rámci programu Péče o duševní zdraví, bližší informaci poskytne vedoucí terapeut: Mgr. Ing. Pavel Pelikán, pavel.pelikan@hnizdozdravi.cz
 
Dotazy jsme připraveni Vám zodpovědět, nejasnosti vysvětlit.  

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.