Skupinová psychoterapie a proč si zvolit tuto péči

V Hnízdě zdraví, podobně jako v jiných ambulancích, které se věnují psychoterapii, otevíráme periodicky terapeutickou skupinu zaměřenou na zlepšení psychické a psychosomatických pohody. Pro ty, kteří se zajímají o možnost využití této péče o své zdraví, je zde pár řádků k seznámení se skupinovou psychoterapií.
 
Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami a mají stejnou účinnost. Každá z nich má však své zásady a je vhodná pro jiný typ klientů, respektive typ jejich potíží. 

Pomáhá skupinová terapie? Určitě ano. Přesvědčivé závěry výzkumů a zejména pak autentické zkušenosti těch, kteří jí prošli nebo procházejí, prokazují, že skupinová terapie dokáže přinejmenším stejně jako individuální psychoterapie přinést smysluplný užitek.

V čem tedy spočívají její specifika a pro koho je vhodná? Nejdůležitějším kritériem pro zařazení do terapie je to nejdůležitější - je to motivace. Klient musí být pro terapii a vše, co přináší, motivován, musí být odhodlán aktivně přistoupit k žádoucím změnám ve svém životě a svém životním stylu.

Dalším důležitým kritériem pro volbu skupinové psychoterapie je to, že klientovy hlavní problémy se nacházejí v oblasti mezilidských vztahů. Těch je nekonečná řada, jmenujme alespoň některé z nich: osamělost, stydlivost, sociální uzavřenost, potíže v intimních vztazích, agresivita či výbušnost, problémy s autoritou, neschopnost přijímat kritiku, submisivita, závislost… Je důležité, aby si člověk svého problému byl vědom a byl ochotný pracovat na jeho změně. Někdy ovšem takový člověk nespatřuje potíže ve svých vztazích, ale hovoří o pocitu, že mu něco v životě chybí, o pocitu ztráty smyslu, o úzkosti, depresi, workoholismu, nemoci, nejrůznějších potížích zdravotního rázu a výčet by mohl pokračovat. Mnoho z těchto potíží má základ v interpersonální rovině, v neuspokojivých mezilidských vztazích – těch dávno minulých i těch aktuálních. A tyto mohou být úspěšně léčeny ve skupinové psychoterapii.

Terapeutická skupina, zpočátku vnímaná jako umělé seskupení, které nic neznamená, postupně nabývá mimořádného významu. Členové skupiny časem zjišťují, že pro sebe navzájem hodně znamenají, že nejsou jen pasivními uživateli potenciálu terapeutické skupiny, ale že jej také sami naplňují a vytvářejí. Společně s tímto procesem se v jejich zdraví, životech a vztazích odehrávají potřebné změny. Tolik krátce o skupinové psychoterapii. Máte-li doporučenou tuto formu léčby, nebo cítíte, že by pro Vás mohla být vhodná, anebo jste jen zdravě zvídaví, sledujte naši nabídku nebo kontaktujte naše psychoterapeuty s dotazy.
 
Co je tedy to, co léčí? Životní změna je komplexním procesem, v němž hraje roli celá řada faktorů a každý z nich si zasluhuje zvláštní pozornost. Není smyslem tohoto textu unavovat čtenáře teorií skupinové psychoterapie, ale poskytnout alespoň základní vhled do jejích možností a předností. Základním východiskem skupinové terapie je její schopnost naplňování vrozené lidské potřeby k někomu patřit a být přijímán. Skupina vytváří pozitivní a bezpečný prostor pro rozvoj léčivého procesu založeného na rozvoji důvěry, otevřenosti, empatie a přijetí. Vytváří podmínky, které jsou nezbytné pro osobnostní růst, pro úzdravu a žádoucí individuální změny. Je to prostor, kde klient může úspěšně zažít novou zkušenost se vztahem k sobě i k druhým lidem.

 
Mgr. Ing. Pavel Pelikán
psychoterapeut, rodinný terapeut, kouč, lektor  

Tel:  602368586
Email:  pavel.pelikan@hnizdozdravi.cz

4

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.