upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Shiatsu

Zen Shiatsu je japonská masážní technika vycházející z východních léčebných tradic (principu Jing–Jang, z teorie 5 elementů) propojená s  moderní fyziologií a psychologií.
 
Shiatsu je práce s tělem usilující o nastolení dynamické rovnováhy -  volné proudění energie a optimalnější funkce celého organismu.
Při shiatsu k tomu využíváme vědomého přítomného doteku (dlaní, prsty, palcem, předloktím, lokty, nohama, celým tělem) různé intenzity, rychlosti, hloubky různých poloh těla (vleže na boku, na břiše, na zádech, vsedě, vestoje) a pasivních i aktivních pohybů  jako protažení,  rotace a dýchání...
 
Tradiční ošetření shiatsu zpravidla probíhá na zemi na pohodlné podložce.Je možné ho provádět i na masážním lůžku. Ošetření může probíhat přes oblečení či přikrývku, což někdy zvyšuje pocit bezpečí a možnost většího otevření se novým zážitkům.   
 
Shiatsu je vhodné ke zvýšení fyzické a psychické kondice, v rámci  seberozvoje, jako prevence, při chronických psychosomatických onemocněních, jako podpůrná technika při vážných onemocněních. Napomáhá transformaci na tělesné, duševní a duchovní rovině. Vhodná pro všechny věkové kategorie i v těhotenství.