Rodinná terapie

Rodinné poradenství a rodinná terapie je jeden z terapeutických přístupů. Klientem je zde celá rodina a úkolem je pomoci dětským, dospívajícím i dospělých členům rodiny žít v tomto společenství spokojeněji. Zaměřuje se jak na akutní, tak na chronický životní nekomfort, na vztahové situace v rodině či na nemoc, kterou může člen rodiny reagovat na nejrůznější emoční stavy. Objeví-li se psychosomatická porucha, porucha chování, komunikačními potíže, vztahy nebo způsob života rodiny vyžadující nějaké změny, je užitečné rodinnou terapii nebo rodinné poradenství vyhledat. Společná práce je nejčastěji zaměřena na analýzu stávajícího způsobu komunikace v rodině, na porozumění vztahu potíží se stylem a formou života rodiny a jejích členů. Terapie a poradenství se pak dále soustředí se na rozvoj nových možností a dovedností, užitečných k řešení vztahových problémů či problémů osobních. Podporuje rodinný systém a jeho členy tak, aby pozitivně ovlivnil životní pohodu, aby byly aktivovány vlastní ozdravné síly rodiny.
  
Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny. Stanou-li se ale každodenním programem, mají-li dopad na pohodu v rodině, eventuelně odrážejí-li se např. ve školním výkonu nebo zdraví dítěte, ve zdraví a pohodě dospělého člena rodiny, pak tato situace zaslouží Vaši aktivní pozornost.
 
Je rozdíl mezi rodinným poradenstvím a rodinnou terapií? Oba přístupy se prolínají a překrývají, někteří odborníci rozdíl nezdůrazňují. Před prvním setkáním nemusí být jasné, kterou cestou se vydat. Spolupráce s rodinou ve formě poradenství řeší akutní události, věnuje se aktuální situaci a napomáhá její změně. Většinou je krátkodobá, hledá se vhodné opatření, čí rada. Spolupráce formou rodinné terapie se zabývá potížemi trvalejšího rázu, chronickou nemocí, lepším pochopením specifik rodiny nebo osobností jednotlivých jejích členů. Podněcuje změny pohledu rodiny na chování jejích členů, na rodinné vztahy a hledá nové komunikační způsoby. Tato spolupráce využívá většího počtu setkání.
  
Co můžete očekávat od setkání v rodinné terapii? V první řadě prostředí, kde lze otevřeně hovořit o palčivých otázkách, svých potřebách i očekáváních. Díky odstupu může terapeut poukázat na dosud nepovšimnuté mechanismy, které spouštějí či udržují vaše trápení. Terapeut pomáhá jednotlivcům pochopit postoje ostatních členů rodiny, pomáhá objevit nové možnosti vzájemné komunikace, jak být otevřenější k ostatním členům rodiny, sdělovat vaše přání či potřeby tak, aby byly pro ostatní srozumitelné a přijatelné. Terapie vychází vždy z individuálních potřeb rodiny a respektuje její způsob života. Její cíl není hodnocení či kritické posuzování jednání, ale posiluje zdravé složky rodinného života a hledá náhradu za nefunkční prvky. Terapeut může být i velmi aktivní, zůstává však k jednotlivým členům neutrální, stojí na straně všech. Terapeuti pracují jak v rozhovoru, tak i jinými technikami (arteterapie, dramaterapie apod.), nejsou nezvyklé ani úkoly pro čas mezi setkáními. Sezení se uskuteční v naplánovaném a dohodnutém čase.
 
Je užitečná co nejširší účast rodinných příslušníků, podmínkou úspěšné práce to však není, některá sezení se mohou uskutečnit pouze s některými členy rodiny. Pro úspěch rodinné terapie je dobré odhodlání členů ke změně v životě, ochota věnovat terapii potřebný čas i náklady. Konzultací (sezení) se účastní po dohodě buď celá rodina nebo její část, někdy tomu předchází mapovací setkání s členem rodiny, který iniciuje využití této služby. Nejčastěji se uskuteční 1 až 10 sezení rodiny v intervalech nejčastěji 2 až 4 týdny. Délka jednoho sezení je 50 minut. V odůvodněných případech – vzdálenost dojíždění, vážnost a akutnost tématu setkání, potřeby zúčastněných – je možná domluva na spojení dvou padesátiminutových setkání.

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.