Komplexní medicína, psychosomatický pohled na zdraví

Základem komplexní psychosomatické medicíny je vyvážené posuzování těchto tří aspektů:
• objektivního, tělesného stavu pacienta
• subjektivního stavu, stavu pacientovy duše
• pacientovy životní situace

Jedině komplexním posouzením těchto aspektů je možné objasnit skutečnou příčinu pacientových obtíží a doporučit účinnou léčbu. Ta se obvykle realizuje v týmové spolupráci lékaře, psychoterapeuta, fyzioterapeuta, poradce životního stylu, výživového poradce a podle potřeby dalšího specialisty.
 
Prakticky to vypadá tak, že klient navštíví u nás lékaře, který mu po vstupním psychosomatickém vyšetření může doporučit další postup a terapii u někoho z členů týmu Hnízda zdraví. Druhou variantou je objednat se rovnou k někomu z týmu bez předchozí návštěvy lékaře v Hnízdě zdraví. To využívají klienti, kteří jsou v péči svého lékaře a tuší, či mají doporučeno, že pro zlepšení potíží je třeba pracovat i s duší (v rámci psychoterapie), tělem (v rámci fyzioterapie), mezilidskými vztahy, obecně řečeno se svým stylem života.
 
Cílem je vyhnout se zbytečným a pacienta zatěžujícím vyšetřením a lékům, často s řadou vedlejších účinků, realizovat léčebný program tak, aby mobilizoval samoúzdravné schopnosti organizmu, pro pacienta byl co nejšetrnější a nejúčinnější. Seznam našich terapeutů naleznete v sekci Náš tým.