Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

"Nepřestává mne udivovat, jak velkých změn jde dosáhnout zdánlivě nepatrnými intervencemi".
Jan Puš - poradce

Cílem poradenství pro rodiče dětí s autismem je:
• Najít funkční, individuální cestu, jak dítě naučit žít v "našem" světě bez úzkosti, zmatku a konfliktů.
• Hledat a nalézat způsob, jak vyřešit problémy, který nelehký život s dítětem s PAS přináší všem zúčastněným.
• Odhalit prameny konfliktů, identifikovat nepřínosné vzorce chování a nahradit je vhodnými.
• Dobrá metoda není "vědecká" a nebo "nevědecká", primitivní nebo sofistikovaná, vhodná je ta, které pomáhá. Která vede ke klidu, štěstí a radosti.