upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

"Nepřestává mne udivovat, jak velkých změn jde dosáhnout zdánlivě nepatrnými intervencemi".
Jan Puš - poradce

Cílem poradenství pro rodiče dětí s autismem je:
• Najít funkční, individuální cestu, jak dítě naučit žít v "našem" světě bez úzkosti, zmatku a konfliktů.
• Hledat a nalézat způsob, jak vyřešit problémy, který nelehký život s dítětem s PAS přináší všem zúčastněným.
• Odhalit prameny konfliktů, identifikovat nepřínosné vzorce chování a nahradit je vhodnými.
• Dobrá metoda není "vědecká" a nebo "nevědecká", primitivní nebo sofistikovaná, vhodná je ta, které pomáhá. Která vede ke klidu, štěstí a radosti.