Mgr. Ing. Pavel Pelikán - Psychoterapie

Mgr. Ing. Pavel Pelikán - Psychoterapie

Mgr. Ing. Pavel Pelikán
Psychoterapeut, rodinný a párový terapeut, kouč a lektor

Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii, životní i pracovní koučink a poradenství. Mohu pomoci se vztahovými otázkami v partnerství, v rodině či v zaměstnání, mohu pomoci v tíživých životních událostech, při zvládání stresu a jeho následků. Nabízím podporu a pomoc ve specifických životních etapách (dospívání, rodičovství, krize středního věku, seniorský věk), při odstraňování úzkostí a fóbií, při "vyhoření", s přijetím ztráty, s realizací životních změn, plánů a tužeb. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. Budu vám průvodcem na cestě k posílení sebeúcty, sebehodnoty, či akceptování toho, co je mimo vaši moc. Budu vám průvodcem na cestě ke spokojenějšímu, zdravějšímu a svobodnějšímu životu v tělesné, sociální, duševní i duchovní rovině, které považuji z psychosomatického pohledu za úzce provázané.

Má alma mater je Pražská vysoká škola psychosociálních studií, vystudoval jsem sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, a České vysoké učení technické v Praze, kde jsem studoval biokybernetiku. Další kvalifikace: výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické psychoterapii, výcvik podle modelu Transformační systemické terapie V. Satirové, výcvik koučování podle standardu Mezinárodní federace koučů (ICF), další odbornosti pro práci s lidmi - krizová intervence, autogenní trénink a další relaxační techniky, daseinsanalytický výklad snů, logoterapie a další. Jsem členem profesních organizací SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a akceptuji jejich etické kodexy terapeutické práce.

Věřím, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. Věřím, že k realizaci těchto změn máme všichni své vlastní jedinečné zdroje, rádi je objevujeme i následně používáme. Věřím, že osobním problémem není problém sám, ale to, jakým způsobem ho zvládáme. Věřím, že vysoká shoda mezi naším chováním a naším sebepojetím, stejně jako vysoká sebeúcta, je cesta ke zdravému životu a ke zdravým vztahům.
 
Informace pro klienty: Po několikaměsíční pauze se od března 2023 opět vracím v Hnízdě zdraví k terapeutické práci. Je tedy možné se setkávat jak osobně, tak v on-line formě.
  

péče_o_duševní_zdraví_2023.jpg
Podrobnosti o mé práci, zaměření a vzdělání můžete také na internetových stránkách:
https://www.pavelpelikan.cz/
https://www.terapierodiny.cz/
 
Klienti Hnízda zdraví čerpají naše služby na přímou platbu. Mí klienti, z níže uvedených zdravotních pojišťoven, mohou na všechny typy terapii, které nabízím, čerpat příspěvek z programu Péče o duševní zdraví. Detaily si procím ověřte u své zdravotní pojišťovny.
  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz

 
 

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.