upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Párová terapie

Párová terapie a poradenství je péče, kterou nabízíme manželům a partnerům (i homosexuálním párům) a všem, kterým leží na srdci kvalita vzájemného vztahu. Tímto je párová terapie podobná rodinné terapii.  Cílem pomoci páru je zlepšit komunikaci o tématech společného života, zkvalitnit prožívání vztahu a hledat jeho nové formy a schémata tam, kde nepřináší uspokojení. Nejsou-li důležité aspekty vztahu přijatelné, mohou být zdrojem duševního i tělesného nekomfortu a mohou vést až k onemocnění. Párovou terapii lze aplikovat též jako metodu léčení jednoho partnera za podpory a pomoci druhého. Tuto podporu a pomoc lze účinně zkvalitňovat za pomoci partnerské terapie. 
 
Je párová terapie pro Vás? Doporučit párovou terapii je vhodné zejména řešíte-li témata obtížné komunikace s partnerem (hádky, nedorozumění, období nepříjemného mlčení). Nebo máte nejasné hranice ve vztazích s původní rodinou či přáteli. Nebo zažíváte neshody v sexuálním životě či nevěru. Párová terapie pomůže odstranit či zmírnit neshody ohledně výchovy dětí (i u rozvedených manželů), psychosomatické potíže, akutní či vleklou krizi vztahu, vliv somatického onemocnění promítající se do vztahu apod.
 
Základním předpokladem úspěšné spolupráce je motivovanost obou partnerů pracovat na vztahu. Pokud tato podmínka splněna není, je nejlepším řešením individuální psychoterapie. Dohodnete-li se, že oba chcete na vašem vztahu pracovat a vyhovuje vám náš způsob práce, bude terapie nebo poradenství probíhat následovně:
 
Setkání terapeutů s párem trvá nejčastěji 50 minut. Lze se dohodnout i na dvojnásobné délce setkání, což mohou využít klienti, cestující k nám z větší dálky, nebo páry procházející akutním krizovým obdobím. Počet setkání je nejčastěji zhruba do 10.  Menší počet setkání se hodí pro témata jasně ohraničená, akutní a aktuální, při setkáních se zabýváme orientací v situaci, hledáme vhodné zdroje k řešení, vhodné postupy a doporučení pro dosažení vyššího komfortu. Větší počet setkání je potřebné v případě závažnější nebo vleklé těžkosti.