Párová terapie

Párová terapie a poradenství je péče, kterou nabízíme manželům a partnerům (i homosexuálním a lesbickým párům) a všem, kterým leží na srdci kvalita vzájemného vztahu. Tímto je párová terapie podobná rodinné terapii.  Cílem pomoci páru je zlepšit komunikaci o tématech společného života, zkvalitnit prožívání vztahu a hledat jeho nové formy a schémata tam, kde nepřináší uspokojení. Nejsou-li důležité aspekty vztahu přijatelné, mohou být zdrojem duševního i tělesného nekomfortu a mohou vést až k onemocnění. Vztahové potíže se řadí mezi významné spouštěče psychosomatických onemocnění. Párovou terapii lze účinně aplikovat též jako metodu léčení jednoho partnera za podpory a pomoci druhého. Lhostejno, zda zmíněné onemocnění má ráz tělesný či duševní. Úspěšně si v páru můžete pomoci při depresivních a úzkostných stavech, při sociálních fobiích, stejně tak objeví-li se vážné tělesné onemocnění, které se do partnerství promítne.
  
Je párová terapie pro Vás? Doporučit párovou terapii je vhodné zejména řešíte-li témata obtížné komunikace s partnerem (hádky, nedorozumění, období nepříjemného mlčení). Nebo máte nejasné hranice ve vztazích s původní rodinou či přáteli. Nebo zažíváte neshody v sexuálním životě či nevěru. Párová terapie pomůže odstranit či zmírnit neshody ohledně výchovy dětí (i u rozvedených manželů), psychosomatické potíže, akutní či vleklou krizi vztahu, vliv somatického onemocnění promítající se do vztahu apod.
  
Základním předpokladem úspěšné spolupráce je motivovanost obou partnerůpracovat na vztahu. Pokud tato podmínka splněna není, je nejlepším řešením individuální psychoterapie. Dohodnete-li se, že oba chcete na vašem vztahu pracovat a vyhovuje vám náš způsob práce, bude terapie nebo poradenství probíhat následovně:

Délka jednoho sezení může být 50 minut, lze si též objednat sezení 90 minut, které poskytne více prostoru zvláště při potřebě hlubšího propracování změny. V některých případech – vzdálenost dojíždění, vážnost a akutnost tématu, potřeby zúčastněných – je možná domluva na spojení dvou padesátiminutových setkání. Počet setkání nelze předem určit, řídí se potřebou klientů.  Menší počet setkání se hodí pro témata jasně ohraničená, akutní a aktuální, při setkáních se pak zabýváme orientací v situaci, hledáme vhodné zdroje k řešení, vhodné postupy a doporučení pro dosažení vyššího komfortu. Větší počet setkání je potřebné v případě závažnější, vleklé těžkosti nebo souběhu více témat. Interval setkávání doporučujeme zhruba 2 až 4 týdny, v krizových situací i častěji. Pár pracuje nejčastěji s jedním terapeutem. Práce s dvěma terapeuty viz Rodinná terapie.

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.