upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Online psychoterapie a poradenství

Osobní setkání klienta s terapeutem je dlouholetá, známá a osvědčená forma terapeutické práce. Zkušenosti absolvované karantény ukázaly na význam využití moderních komunikačních technologií v terapeutické práci. Tato forma terapie se hodí všude tam, kde možnost osobní konzultace klienta s terapeutem omezuje vzdálenost, zdravotní stav nebo jiná překážka.
 
Prakticky všichni psychoterapeuti v Hnízdě zdraví poskytují tuto formu terapeutické a poradenské práce. Nejčastější platformou pro komunikaci s klientem jsou aplikace SKYPE, Messenger, Zoom. Případně se jde domluvit s terapeutem na jiné specifické aplikaci tak, aby vyhovovala oběma stranám. Pro některé témata je dokonce vhodná i telefonické spojení, případně telefonát může být záložním komunikačním kanálem v případě technických potíží.
 
Online setkání je specifické v tom, že vyžaduje vhodné technické vybavení. I když je poskytují i dnešní mobilní telefony, doporučujeme spíše počítač či notebook s kamerou. V některých případech je vhodné pro přenos zvuku využít sluchátek. Pro klienta online terapie znamená, že nemusí osobně navštívit terapeuta, zato si musí zajistit nerušené místo a čas pro konzultaci, tento fakt nepodceňujte a řekněte např. svým blízkým, aby Vás během konzultace nerušili. 
 
Mezi pravidla online terapie v Hnízdě zdraví patří to, že konzultaci touto formou není možné uskutečnit s lékařem, zde je osobní setkání nezbytností. Pro psychoterapii je potřebné alespoň první setkání s terapeutem uskutečnit osobně. Výjimku z tohoto pravidla může poskytnout po dohodě terapeut. Platba za tuto službu se provádí převodem před plánovaným termínem konzultace. Potřebné údaje Vám poskytne naše recepce. 
 
Online forma terapie má prakticky stejný efekt jako osobní konzultace, přesto však počítejte s tím, že se může pro některé témata či pro některého klienta ukázat jako neefektivní až nevhodná. Vždy je dobré s Vaším terapeutem domluvit postup spolupráce.