• Psychosomatika
 • Fyzioterapie
 •    ∟Individuální fyzioterapie
 •    ∟Masáže
 •    ∟Jóga
 •    ∟Relaxační jóga
 • Psychoterapie
 •    ∟Individuální psychoterapie
 •    ∟Rodinná terapie
 •    ∟Párová terapie
 •    ∟Skupinová terapie
 • Životní a profesní koučink
 • Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

Komplexní medicína – lékaři

Základem komplexní psychosomatické medicíny je vyvážené posuzování těchto tří aspektů:

 • objektivního, tělesného stavu pacienta
 • subjektivního stavu, stavu pacientovy duše
 • pacientovy životní situace

Jedině komplexním posouzením těchto aspektů je možné objasnit skutečnou příčinu pacientových obtíží a doporučit účinnou léčbu. Ta se obvykle realizuje v týmové spolupráci lékaře, psychoterapeuta, fyzioterapeuta,poradce životního stylu, výživového poradce a podle potřeby dalšího specialisty.
 
Prakticky to vypadá tak, že klient navštíví u nás lékaře, který mu po vstupním psychosomatickém vyšetření může doporučit další postup a terapii u někoho z členů týmu Hnízda zdraví. Druhou variantou je objednat se rovnou k někomu z týmu bez předchozí návštěvy lékaře v Hnízdě zdraví. To využívají klienti, kteří jsou v péči svého lékaře a tuší, že pro zlepšení potíží je třeba pracovat i s duší (v rámci psychoterapie) a tělem (v rámci fyzioterapie).

Cílem je vyhnout se zbytečným a pacienta zatěžujícím vyšetřením a lékům, realizovat léčebný program tak, aby mobilizoval samoúzdravné schopnosti organizmu, pro pacienta byl co nejšetrnější a nejúčinnější.

Seznam našich terapeutů naleznete v sekci Náš tým.

 

Fyzioterapie

Naší hlavní činností je diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu. Poskytujeme také poradenství s cílem prevence vzniku těchto potíží. Využíváme širokou škálu ověřených diagnostických a terapeutických metod, dle významných mezinárodně uznávaných odborníků v této oblasti – profesorů Karla Lewita a Pavla Koláře, dále metodiky dle Ludmily Mojžíšové, terapii dle McKenzie a dalších.

Jako doplnění služeb nabízíme také klasické i speciální masáže

Součástí naší nabídky jsou také pravidelná skupinová cvičení nebo semináře

 

Individuální fyzioterapie

Individuální terapeutický plán naši fyzioterapeuti sestavují na základě komplexního kineziologického rozboru.  Využíváme širokou škálu metod (techniky měkkých tkání, senzomotorická stimulace, dynamická neuromuskulárání stabilizace dle Koláře, jóga a jógová terapie a mnoho dalších). V zásadě nepoužíváme striktně jednu metodu, ale snažíme se je propojit takovým způsobem, aby individuální terapie byla ušitá na míru a co nejefektivnější. Pro zpestření a zefektivnění terapie využíváme moderní rehabilitační pomůcky.

Skupinová cvičení

„Jóga je disciplínou, díky které můžete zlepšit kvalitu svého života. Pokud chcete žít zdravý, radostný, klidný život a rozvíjet se, praktikujte jógu tak, aby se stala součástí Vašeho životního stylu“.

Sw. Satyananda Saraswati

Součástí každé lekce jsou:

Ásany – jógové polohy – procvičí každou část Vašeho těla, protáhnou a zpevní svaly a klouby, páteř a celý kosterní systém, mají vliv i na vnitřní orgány, žlázy a nervy, udržují celý systém ve zdravém a vyrovnaném stavu. Pořadí ásan je stanoveno; každá ásana se provádí vždy s důrazem na rehabilitační aspekty.

Pranajáma – technika dechu – z fyziologického hlediska má ještě větší význam a hodnotu než provádění ásan. Pomáhají „oživit tělo a ovládnout mysl“, cítíte se pak klidní a osvěžení. Pozitivní myšlení a meditace dodávají zvýšenou jasnost uvažování, duševní sílu a soustředěnost.

Koncentrační techniky – soustředěná mysl jako hlavní předpoklad úspěchu v jakékoliv činnost. Pouze z polohy vnitřního klidu spojeného se zaměřením mysli jediným směrem můžete plnohodnotně vykonávat svoji činnost.

Očistné techniky – teorie i praxe – jsou cennými postupy, které prospívají k utužování kondice,
posilování imunity, omlazování orgánů, léčení mnoha chorob a především k povzbuzení
a samoregeneračních schopností organizmu.

Relaxační techniky – umožní Vám být více v kontaktu se svým tělem, rozpoznat napětí
a uvolnění a tak dostat pod vědomou kontrolu a vědomé uvolnění každou část těla

Pravidelné lekce:
Úterý   - 18:00-19:30
Čtvrtek - 18:00-19:30
Pátek    - 8:00 – 9:30


Cena 200 Kč/90 min; 1 800 Kč/10 lekcí

S sebou volné oblečení, na závěrečnou relaxaci něco teplejšího – ponožky, mikinu. K dispozici
máme karimatky, ale doporučuji mít vlastní.

Prosím buďte dochvilní, začínáme přesně. Pokud se stane, že nemůžete přijít včas, přijďte tak,
aby ostatní neslyšeli, že přicházíte.

OBJEDNÁVKA NA  SKUPINOVOU JÓGU

Relaxační jóga proti únavě a stresu

…přijďte v polovině pracovního týdne „vypnout“ a naučit se jednoduché a účinné relaxační techniky.

Pocity psychického napětí, únavy a bolesti jsou varovnými signály těla, které si jimi říká o odpočinek. Často zaběhnutý koloběh práce – televize /internet – spánek – práce nenabízí dostatečné uvolnění napětí.

Naučit se stres plně uvolnit je však základem zdraví. Úlevu a dosud nepoznaný pocit zklidnění poznáte už během prvních nácviků relaxace. Dokáže to každý, i Vy!
 

Součástí každého relaxačních setkání jsou:

 
Jógové pozice protáhnou tělo, provětrají plíce, zrychlí krevní oběh, okysličí mozek

Dechová cvičení– jednoduchá cvičení, která lze provádět i samostatně během dne pro zklidnění či osvěžení mysli
Nácvik hluboké relaxace– techniky jógové relaxace Yoga Nidry, svalové relaxace podle Jacobsona a autogenního tréninku

Osvojené techniky můžete provádět sami během dne a přenést je do všedního života.

Žádné předchozí zkušenosti s relaxací či jógou nejsou potřeba.

Kdy a kde:středy od 18:00 do 19:30, v Hnízdě zdraví

S sebou: pohodlné oblečení; karimatky a deky jsou na místě k zapůjčení

Objednání přes elektronický systém http://hnizdozdravi.cz/kalendar-skupinoveho-cviceni

Cena jedné lekce:                 200 Kč

Cena za 10 lekcí:                 1800 Kč

Psychoterapie

Psychoterapie je jedinečnou příležitostí pro „přeladění“ osobnosti a znovunalezení vnitřního klidu pro překonání životních změn a nepříznivého osudu člověka, znovuprobuzení důvěry v tajemství bytí a příznivý záměr života.

Psychoterapie vytváří specifický prostor důvěry a bezpodmínečného přijetí, do kterého člověk odkládá své starosti, problémy, obavy a znovu objevuje své skryté, často zapomenuté schopnosti, silné stránky, dovednosti, dřímající pod nánosem vložených osnov chování a představ o životě. Tento znovunalezený potenciál otevírá cestu k plnějšímu sebeporozumění.

Důležitou roli v léčebném procesu psychoterapie hraje vztah terapeuta a klienta, jejich vzájemná důvěra a sympatie. Terapeut je osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je a provází ho nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se jakkoli rozhodnout, najít ztracenou rovnováhu a potřebuje podporu.

Sezení trvá 50 minut a probíhá formou rozhovoru, při kterém se terapeut společně s klientem zabývá tím, co ho trápí, o čem se právě rozhoduje, a společně se hledají možnosti změny.

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je jedinečnou příležitostí pro „přeladění“ osobnosti a znovunalezení vnitřního klidu pro překonání životních změn a nepříznivého osudu člověka, znovuprobuzení důvěry v tajemství bytí a příznivý záměr života.

Protože psychoterapie je péčí o duši, a duše a tělo jsou vzájemně propojené, často dojde ke zlepšení zdravotního stavu, když člověk nalezne znovu vnitřní rovnováhu a klid. Z tohoto pohledu je psychoterapie součástí procesu uzdravování.

Psychoterapie vytváří specifický prostor důvěry a bezpodmínečného přijetí, do kterého člověk odkládá své starosti, problémy, obavy a znovu objevuje své skryté, často zapomenuté schopnosti, silné stránky, dovednosti, dřímající pod nánosem vložených osnov chování a představ o životě. Tento znovunalezený potenciál otevírá cestu k plnějšímu sebeporozumění.

Důležitou roli v léčebném procesu psychoterapie hraje vztah terapeuta a klienta, jejich vzájemná důvěra a sympatie. Terapeut je osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je a provází ho nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se jakkoli rozhodnout, najít ztracenou rovnováhu a potřebuje podporu.

Sezení trvá 50 minut a probíhá formou rozhovoru, při kterém se terapeut společně s klientem zabývá tím, co ho trápí, o čem se právě rozhoduje, a společně se hledají možnosti změny.

Seznam našich psychoterapeutů naleznete v sekci Náš tým.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je jeden z psychoterapeutických přístupů. Klientem je zde celá rodina a úkolem je pomoci dětským, dospívajícím i dospělých členům rodiny, především těm, kteří chronickým životním nekomfortem či nemocí podvědomě reagují na nejrůznější emoční stavy a vztahové situace v rodině. Objeví-li se psychosomatická porucha, porucha chování, komunikačními potíže, vztahy nebo způsob života rodiny vyžadující nějaké změny, je užitečné rodinnou terapii nebo rodinné poradenství vyhledat.

Společná práce je nejčastěji zaměřena na analýzu stávajícího způsobu komunikace v rodině, identifikaci vztahu potíží se stylem a formou života rodiny a jejích členů. Terapie a poradenství se pak dále věnuje porozumění dosavadnímu stavu a soustředí se na rozvoj nových možností a dovedností v komunikaci, řešení vztahových problémů či problémů osobních. Podporuje rodinný systém tak, aby pozitivně ovlivnil životní pohodu nebo zdravotní stav stonajícího, aktivuje vlastní ozdravné síly rodiny.

Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny. Stanou-li se ale každodenním programem, mají-li dopad na pohodu v rodině, eventuelně odrážejí-li se např. ve školním výkonu nebo zdraví dítěte, ve zdraví a pohodě některého člena rodiny, pak tato situace zaslouží Vaši aktivní pozornost.

Je rozdíl mezi rodinným poradenstvím a rodinnou terapií? Oba přístupy se prolínají a překrývají, někteří odborníci rozdíl nezdůrazňují. Před prvním setkáním nemusí být jasné, o který z přístupů má rodina zájem. Spolupráce s rodinou ve formě poradenství řeší akutní události, věnuje se aktuální situaci a napomáhá její změně. Většinou je krátkodobá, hledá se vhodné opatření čí rada. Spolupráce formou rodinné terapie se zabývá potížemi trvalejšího rázu, chronickou nemocí, lepším pochopením specifik rodiny nebo osobností jednotlivých jejích členů. Podněcuje změny pohledu rodiny na chování jejích členů, na rodinné vztahy a hledá nové komunikační způsoby. Tato spolupráce využívá většího počtu setkání.

Co můžete očekávat od setkání v rodinné terapii? V první řadě bezpečné terapeutické prostředí, kde lze otevřeně hovořit o palčivých otázkách, svých potřebách i očekáváních. Díky odstupu může terapeut poukázat na dosud nepovšimnuté mechanismy, které spouštějí či udržují vaše trápení. Terapeut pomáhá jednotlivcům pochopit postoje ostatních členů vaší rodiny a naopak, dále pomáhá objevit nové možnosti vzájemné komunikace, jak být otevřenější k ostatním členům rodiny, sdělovat vaše přání či potřeby tak, aby byly pro ostatní srozumitelné a přijatelné. Terapie vychází vždy z individuálních potřeb rodiny a respektuje její způsob života. Její cíl není hodnocení či kritické posuzování jednání, ale posiluje zdravé složky rodinného života a hledá náhradu za nefunkční prvky. Terapeut může být i velmi aktivní, zůstává však k jednotlivým členům neutrální, stojí na straně všech. Terapeuti pracují jak v rozhovoru, tak i jinými technikami (arteterapie, dramaterapie apod.), nejsou nezvyklé ani úkoly pro čas mezi setkáními.

Sezení se uskuteční v naplánovaném a dohodnutém čase. Je užitečná co nejširší účast rodinných příslušníků, podmínkou úspěšné práce to však není, některá sezení se mohou uskutečnit pouze s některými členy rodiny. Pro úspěch rodinné terapie je nutná motivovanost členů k úsilí o změnu v životě a odhodlání k této změně, dále ochota věnovat terapii potřebný čas i náklady. Konzultací (sezení) se účastní po dohodě buď celá rodina nebo její část a terapeutický pár. Nejčastěji se uskuteční 1-10 sezení v intervalech 2 až 4 týdny. Délka jednoho sezení je 50 minut.

Párová terapie

Párová terapie a poradenství je péče, kterou nabízíme manželům a partnerům (i homosexuálním párům) a všem, kterým leží na srdci kvalita vzájemného vztahu. Tímto je párová terapie podobná rodinné terapii.  Cílem pomoci páru je zlepšit komunikaci o tématech společného života, zkvalitnit prožívání vztahu a hledat jeho nové formy a schémata tam, kde nepřináší uspokojení. Nejsou-li důležité aspekty vztahu přijatelné, mohou být zdrojem duševního i tělesného nekomfortu a mohou vést až k onemocnění. Párovou terapii lze aplikovat též jako metodu léčení jednoho partnera za podpory a pomoci druhého. Tuto podporu a pomoc lze účinně zkvalitňovat za pomoci partnerské terapie.

Je párová terapie pro Vás? Doporučit párovou terapii je vhodné zejména řešíte-li témata obtížné komunikace s partnerem (hádky, nedorozumění, období nepříjemného mlčení). Nebo máte nejasné hranice ve vztazích s původní rodinou či přáteli. Nebo zažíváte neshody v sexuálním životě či nevěru. Párová terapie pomůže odstranit či zmírnit neshody ohledně výchovy dětí (i u rozvedených manželů), psychosomatické potíže, akutní či vleklou krizi vztahu, vliv somatického onemocnění promítající se do vztahu apod.

Základním předpokladem úspěšné spolupráce je motivovanost obou partnerů pracovat na vztahu. Pokud tato podmínka splněna není, je nejlepším řešením individuální psychoterapie. Dohodnete-li se, že oba chcete na vašem vztahu pracovat a vyhovuje vám náš způsob práce, bude terapie nebo poradenství probíhat následovně:

Setkání terapeutů s párem trvá 50 minut. Počet setkání je nejčastěji 1 až 10.  Menší počet setkání se hodí pro témata jasně ohraničená, akutní a aktuální, při setkáních se hledá vhodná rady či doporučení. Větší počet setkání se uskuteční v případě závažnější nebo vleklé těžkosti. Tato péče může být poskytována jedním terapeutem nebo terapeutickým párem. Výhodou práce s terapeutickým párem je možnost vidět problém z různých úhlů pohledu a v širší perspektivě.

Skupinová terapie

Skupinová terapie je postup, který využívá k léčebným účelům vztahy a interakce příslušníka terapeutické skupiny s terapeutem a současně interakce mezi členy navzájem. Jedná se o významný psychoterapeutický nástroj, o kterém říká významný americký psychoterapeut I. D. Yalom: “Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie, zejména když jsou důležitými úkoly terapie sociální podpora a učení se mezilidským vztahům. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek.”

Podobně jako jiné formy terapie je i zde hlavním cílem dosáhnout vhledu do problematiky a podpořit zdravé životní postoje. Proces zprostředkovává nové poznatky o zákonitostech interpersonálních vztahů, podporuje rozvoj vlastního potenciálu a zdravých osobnostních vlastností. Díky zpětné vazbě od ostatních ve skupině vzniká příležitost ke korekci neefektivního chování, názorů a myšlení.

Hodí se pro vás skupinová terapie? Skupina u nás je učena pro osoby starší 18 let a slouží jako terapie potíží vyvolaných stresem, neurózami, fobiemi, psychosomatickým onemocněním. Skupina není vhodná pro nemotivované členy, lidi v akutní psychické krizi a pro lidi pod vlivem návykových látek. Jestliže budou vaše odpovědi na následující otázky kladné, pak bude pravděpodobně pro vás užitečná. Dostáváte se opakovaně do konfliktů nebo do situací, kterým nerozumíte? Je pro vás náročné sdělovat druhým své potřeby, máte z druhých obavu nebo vzbuzujete naopak obavu u druhých?  Je váš život zatížen obavou, úzkostí, jasným či nejasným strachem? Setkáváte se chronicky s nepříjemnými tělesnými projevy psychosomatického rázu? Potřebujete zlepšit své sebevědomí a sebehodnocení? Potřebujete lépe vycházet s lidmi? Máte odvahu pohlédnout pravdě do očí?

Postup, jak se stát členem terapeutické skupiny je následující. Zájemce se objedná k bezplatnému rozhovoru s terapeutem (e-mailem:  pavel.pelikan@hnizdo-zdravi.eu, telefonicky prostřednictvím recepce nebo elektronickým objednacím formulářem). Během rozhovoru s terapeutem je možné doplnit informace o skupinové terapii a společně posoudit, zda je pro vás tato terapie vhodná, co vám může přinést a co bude od vás vyžadovat.

Skupinové terapie se účastní více klientů, typicky 8 až 12. Skupina se schází vždy jednou týdně v podvečerních hodinách a trvá 90 minut. Skupinu vedou dva terapeuti. Výhodou skupinové práce je bezpečný proces, kdy poznáváte sebe a své fungování ve vztazích s různými lidmi, dostáváte zpětnou vazbu o reakcích, stereotypech, postojích, názorech a myšlení. Můžete si vyzkoušet různé způsoby komunikace, pozorovat a pochopit chování ostatních. Můžete se učit zvládat svoji pasivitu, nízké sebevědomí, trému, úzkost a strach, agresi, učit se zvládat konflikty, mluvit otevřeně před více lidmi, poznat lidi s podobnými nebo naopak úplně odlišnými životními příběhy a životními strategiemi. Nepřehlédnutelná je možnost sdílení zkušeností.

Skupina je polootevřená, to znamená, že přijímá nové členy, pokud to kapacita skupiny dovolí. Pokud se rozhodnete do skupiny nastoupit, je dobré zvážit účast na minimálně 2 měsíce (10 setkání je možno platit zvýhodněnou cenou, cenově zvýhodnění jsou u nás též studenti, ženy na mateřské dovolené a důchodci). Proces plného zapojení do skupiny nějaký čas trvá, je třeba poznat ostatní členy a naopak. Pokud se účastník rozhodne své působení ve skupině ukončit, oznámí své rozhodnutí alespoň 3 setkání dopředu. On sám i skupina tak mohou projít procesem rozloučení. Někdy se stane, že během této doby se ještě účastník usoudí, že je užitečné ve skupině pokračovat.

Pro práci skupiny platí některá pravidla, základní stanoví odpovědní terapeuti, jiná si skupina vytváří sama. Jsou to například pravidlo mlčenlivosti (účastníci nehovoří o dění ve skupině mimo skupinu), pravidlo „stop“ (pokud člen skupiny nechce dál mluvit o daném tématu). Podrobnější elektronický materiál – ebook – pojednávající o skupinové terapii, je možné si vyžádat elektronicky nebo telefonicky ještě před vstupním rozhovorem s terapeutem. V dokumentu si přečtete více o zde popsaných možnostech skupinové terapie, o procesech probíhajících při setkání a dalších podrobnostech.

Životní a profesní koučink

Koučink je moderní a efektivní metodou rozvoje. Je přístupem, který z člověka umí propracovaným systémem otázek dostávat vše, co je v něm skryto a použít těchto zdrojů k tomu, aby byl schopen rozvíjet své schopnosti, ujasňovat si vlastní cíle a hledat řešení. V  inspirativním procesu tvořivého myšlení a jednání  jde o objevení a využití osobního potenciálu klienta. Kouč neradí ani nepodsouvá řešení, jeho hlavními nástroji jsou otázky a důvěra v klientovy schopnosti. Koučink je metodou, která pomáhá prohloubit vlastní uvědomění  toho, co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak nechci, a podporuje nacházení zdrojů pro realizaci vlastních záměrů a cílů.

Profesní koučink se primárně zaměřuje na pracovní oblast. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí změnit něco ve svém profesním či studijním obzoru, hledají cestu jak změnit stávající zaměstnání, jak jej zlepšit apod., ale též jak lépe pracovat s časem (time management), jak si lépe poradit s pracovním stresem, jak plánovat, jak si organizovat a zvládat pracovní úkoly, komunikovat s kolegy atd.

Životní koučink je vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout změny ve svém soukromém životě. Ať už se jedná o životní styl a režim, vztahovou oblast, komunikační dovednosti, nebo chtějí pracovat na svém seberozvoji či jiných tématech.

Sezení trvá 50 minut a na jeho začátku je vždy dohodnut cíl, na kterém bude klient s koučem pracovat. Počet setkání může i nemusí být předem stanoven.

Kouč: Pavel Pelikán

Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

"Nepřestává mne udivovat, jak velkých změn jde dosáhnout zdánlivě nepatrnými intervencemi".
Jan Puš - poradce

Cílem poradenství pro rodiče dětí s autismem je:
• Najít funkční, individuální cestu, jak dítě naučit žít v "našem" světě bez úzkosti, zmatku a konfliktů.
• Hledat a nalézat způsob, jak vyřešit problémy, který nelehký život s dítětem s PAS přináší všem zúčastněným.
• Odhalit prameny konfliktů, identifikovat nepřínosné vzorce chování a nahradit je vhodnými.
• Dobrá metoda není "vědecká" a nebo "nevědecká", primitivní nebo sofistikovaná, vhodná je ta, které pomáhá. Která vede ke klidu, štěstí a radosti.