upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Soňa Vojtíšková

Když jsem se po rodičovské dovolené rozhodovala, kam se vrátit do zaměstnání, bylo mi jasné, že bych ráda zůstala ve zdravotnictví. Jako absolventka střední zdravotnické školy a s vysokou školou pedagogického zaměření, jsem měla tuto cestu předurčenou. A protože jsem se právě v té době setkala mezi kamarády i členy rodiny s několika více či méně úspěšnými pokusy o redukci váhy, začala jsem se o tuto problematiku zajímat. Otevřelo se přede mnou široké a vysoce odborné téma, které má před sebou díky dnešní uspěchané době a váhovému růstu populace ještě dlouhou budoucnost. To vše mě nakonec přivedlo k dalšímu studiu oboru Nutriční terapeut a nakonec i k Systému asistovaného hubnutí®. Někteří z mého okolí, kteří v minulosti drželi neúspěšně řadu diet, jsou nyní po zkušenosti se Systémem asistovaného hubnutí váhově spokojeni, rovněž i se svými stravovacími návyky a současným zdravotním stavem. Pro mě je motivací, že Systém asistovaného hubnutí má smysl a efektivně pomáhá.
 
Vím, že boj s vyšší váhou je náročný, mnohdy se nejedná jen o změnu jídelníčku, ale i o celkovou změnu přístupu k sobě samému. Od nutričního terapeuta vyžaduje respekt a citlivý individuální přístup ke každému, kdo se pro něj rozhodne. Budu proto velmi ráda, když mě oslovíte.
 
Vzdělání:

• Střední zdravotnická škola v Hradci Králové, obor Všeobecná sestra
• UK-FTVS Praha, bakalářské studium, obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
• UK- FTVS Praha, navazující magisterské studium, obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
• Vyšší odborná škola zdravotnická Medea, s.r.o. Praha, obor Diplomovaný nutriční terapeut

 

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz