upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Bc. Gabriela Pelikánová - Fyzioterapie

Fyzioterapeutka, zabývající se diagnostikou pohybu, zlepšení koordinace a rovnováhy

Jsem absolventkou oboru fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Nyní studuji Aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami na FTVS UK.
 
Mým celoživotním zájmem je sport. Dlouho jsem se věnovala tanci, který mi pomáhá při vnímání vlastního těla. Při práci propojuji klasické přístupy a metody používané ve fyzioterapii s lepším uvědomím vlastního těla klientů. Ke zkvalitnění vnímání těla nejčastěji využívám dechovou rehabilitaci, rovnovážné polohy a tzv. funkční nohu.

Nabízím:
• fyzioterapie
• kineziotaping
• masáže

Absolvované kurzy a semináře:
Neurofyziologická facilitace dýchání (doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.),
Kurz spirální stabilizace páteře dle Smíška 1 ABCD (lektor Mgr. Dita Hamouzová),
Slack Motion – pohybová terapie se slackline,
Kineziotaping I., II., III. (Česká asociace Wellness),
Dechová limitace výkonu (Institut sportovního lékařství),
Seminář Funkční noha (TP Therapy),
Školící, vzdělávací akce McKenzie (UNIFY),
Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů,
Semináře: Bobath koncept, DNS, Klappovo lezení, terapie se spinálními pacienty.