Bc. Kristýna Rybáčková - fyzioterapie a masáže

bcdtl

Jsem fyzioterapeutka a masérka, dokončující Mgr. obor fyzioterapie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. Kromě klasických rehabilitačních postupů ráda pracuji s vědomým dotekem, dechem; vnímám důležitost uvolnění těla i mysli, které jsou jak dvě spojené nádoby. Abychom pochopili, co nám tělo chce říci, učím se ho vnímat a naslouchat mu a ráda spolu s Vámi budu naslouchat Vašemu příběhu, tělu a Vašim potřebám a společně budeme hledat pro Vás tu nejlepší cestu.

Ráda masíruji, líbí se mi spontánní pohyb, zpěv a hudba, lezení. Jsem intuitivní a pečlivá, vedla jsem dětské vodácké tábory a nyní rok a půl pracuji s autistickým chlapečkem pomocí Son Rise terapie, kterou se skrze tuto praxi učím, pod supervizí rodiny a lektorů z Ameriky.

Mezi mé odborné absolvované kurzy patří: „Vztah mezi dechovými pohyby a posturou“, „Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie“, „Dětská noha – podologie a fyzioterapie“, „ Kurz Jógových pozic v praxi fyzioterapeuta“, „Hlas a dech“, „Manuální lymfodrenáž“, „Těhotenská masáž“, „Relaxační masáž hlavy“, „Baňkování“, „Masáž lávovými kameny“, „Detoxikační medová masáž“, „Aromaterapeutická masáž“


I am a physiotherapist and masseuse completing my master studies in physiotherapy at the Faculty of Physical Education and Sport of the Charles University. In addition to classical rehabilitation procedures, I like to work with conscious touch, breath; I feel the importance of relaxing body and mind, which are like two connected vessels. To understand what the body wants to tell us, I learn to perceive and listen to it, and I will be happy to listen to your story, body and your needs, and together we will seek the best way for you.

I like to massage, I like spontaneous movement, singing and music, climbing. I am intuitive and meticulous, I have led kids' canoeing camps and now for a year and a half I have been working with an autistic baby boy using Son Rise therapy. I am learning it through this practice, under the supervision of the boys' family and lecturers from the US.

My professional courses include: “Relationship between breathing movements and posture“, „Functional Dynamic Stabilization in the Context of Developmental Kinesiology“, „Child's Foot - Podology and Physiotherapy“, „Yoga Positions Course in Physiotherapist Practice“, „Voice and Breath“, „Manual lymphatic drainage ”, “Pregnancy massage”, „Relaxing head massage“, „Cupping“, „Hot Stone Massage“, „Detox honey massage“, „Aromatherapeutic massage“