Mgr. Eva Pospíšilová - Fyzioterapie

evpospdtl

Mgr. Eva Pospíšilová je fyzioterapeutka. Studium absolvovala na 1.LF a FTVS Univerzity Karlovy. Již během studia zaměřovala svoji pozornost na problematiku vnímání těla a psychosomatické vztahy na poli pohybového aparátu. Z hlediska pohybu jsou ji inspirací původní východní techniky jako joga a čchi-kung, které sama praktikuje. Absolvovala řadu odborných kurzů a seminářů (kromě klasických přístupů ve fyzioterapii také základy Osteopatie, Viscerální manipulace, Strukturální integrace). Platformou pro její práci s lidským tělem je Fyzioterapie funkce, kterou měla možnost studovat přímo u zakladatelky tohoto celostního přístupu, Clary Lewitové.
 
Tělo vnímá jako základní formu naší existence. Ta podléhá řadě vlivů a může ztrácet či zapomínat své přirozené funkce. Smyslem terapie je dotekem, pohybem, dechem či slovem prožít sebe ve své přirozenosti a vitalitě, zesílit svůj kinestetický smysl a tím vnímání sebe sama.
 
Terapie poskytuje dospělým i dětem. Pracuje s funkčními poruchami jako jsou bolesti páteře a kloubů, dechové či trávící obtíže, špatné držení těla, nespecifické bolestivé stavy pohybového aparátu.