Pavel Zdichynec - reflexní masáže chodidel

Pavel Zdichynec - reflexní masáže chodidel

„Každý den chodíme po mapě našeho zdraví. Každý krok v životě, ať je radostný, vědomý a uvolňující.“


Vždy mě zajímala péče o zdraví a tělo a tak jsem se rozhodl následovat svůj vnitřní hlas, skončil v lukrativní práci a začal dělat to, co mě baví nejvíc - reflexní masáže chodidel.

Chodidla jsou jako encyklopedie zdraví. Na nich se v podobě reflexních plošek zrcadlí celé tělo, všechny orgány i pohybový systém. Masáž je takovou branou do poznání, kde co funguje a kde je naopak potřeba uvolnit přebytečné napětí.

První krok ke skutečnému uzdravení je uvědomění si příčin nemoci. Reflexní terapie pomáhá tyto důležité psychické souvislosti nalézt a pojmenovat.
Na reflexní terapii mám rád její komplexnost. Obnovuje totiž rovnováhu v celém organismu. Životní energie pak může volně proudit. Její dostatek potřebujeme ke změnám, které nás provázejí na cestě ke zdraví a radosti ze života. 

Těším se, že první krok ke změně uděláme společně.
 

Nabízím:
• Reflexní masáže chodidel
• Víkendové kurzy reflexních masáží chodidel
• Klasické masáže – relaxační, antistresové
• Masáže lávovými kameny

Absolvované kurzy
• Škola reflexní terapie manželů Patakyových
• Sportovní masáže
• Psychosomatická masáž - Mezinárodní škola masáží Manualistic
• Masáž lávovými kameny
• Ajurvédské masáže v praxi
• Lymfatické reflexní masáže chodidel
• Aroma masáž - Aromatherapy Associates - Mandarin Oriental

www.reflexnimasazepraha.cz
FB reflexnimasazepraha

 
 

Pavel Zdichynec – Reflexology therapist

„Every day we walk on the map of our health. Every step in our life be joyful, conscious and relaxing.“

I have always been interested in health and body. Therefore I decided to follow my inner voice. I left a lucrative job and I started to do what I have always liked most – foot reflexology massage.
 
Our feet are like a health encyclopedia. They reflect whole body, all the organs and movement system in a form of reflective zones. Reflexology massage is a gateway to knowing what works and where there is on the contrary a necessity to release an excessive amount of tension. 
 
The first step towards full health and healing is to realize what are the root causes of the illness. Reflexology therapy helps people find psychological connections and name them.
 
What I like about reflexology therapy is its complexity with which it renews the balance in the whole body and brings the life energy back to a natural and undisturbed flow - life energy can flow freely again. It is crucial for our life to have enough life energy for all changes which occur in our life and which accompany us on our path to health and joy of life.
 
I am looking forward to making the first step towards the change with you.
 
I offer:
• Foot reflexology massage
• Classical massages – relaxing and antistress
• Hot stones massage
• Courses on reflexology foot massage – group as well as individual

  

Completed Courses:
• Reflexology Therapy School of Mr and Mrs Pataky
• Sports massages
• Psychosomatic massage – International School of Massages Manualistic
• Hot stones massages
• Ayurvedic massages in practice
• Lymphatic reflexology foot massage
• Aroma massage – Aromatherapy Associates – Mandarin Oriental

www.reflexnimasazepraha.cz
FB reflexnimasazepraha

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.