upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Mgr. Lucie Hanžlová

lhanzlovaMgr. Lucie Hanžlová

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur C. Clarke britský spisovatel a vynálezce

Nabízím individuální psychoterapii pro dospívající děti a dospělé.

Pokud máte chuť udělat změnu ve svém životě, ráda se stanu Vaším průvodcem na cestě sebepoznání a porozumění souvislostí ve vašem životě. S klienty pracuji individuálně formou rozhovoru. Za důležité považuji navázat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu. Vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně, kde se nesetkáte s posměchem nebo odmítnutím.

Pomohu Vám uvědomit si, jak si organizujete svůj život, jak se vztahujete ke druhým, co v životě chcete a jak se tomu bráníte. Nabízím pomoc s řešením náročných životních situací (př. rozchod, rozvod, ztráta blízké osoby, nemoc, vyhoření), s pochopením psychosomatických potíží, úzkostných a depresivních obtíží, s pocity méněcennosti, pocity prázdnoty či samoty, nízkým sebevědomím, emoční nestabilitou, se zpracováním traumat z dětství.

Ztotožňuji se s výrokem, že „ Expertem na svůj život je klient“. Nenabídnu Vám hotová řešení a nebudu Vás nutit ke změně, ale vyslechnu Vás a společně s Vámi se budu snažit porozumět tomu, co se děje, nabídnu Vám pohled zvenčí, pomohu Vám rozhodnout se.

Své znalosti a zkušenosti čerpám ze studií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a absolvovala pětiletý Psychodynamický a daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Pracovala jsem s ohroženými školními kolektivy jako intervent při řešení šikany, jako terapeutka v komunitě pro lidi s duševním onemocněním a jako terapeutka v Centru následné péče Drop in.