Mgr. Lucie Hanžlová

Mgr. Lucie HanžlováMgr. Lucie Hanžlová

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur C. Clarke britský spisovatel a vynálezce

Nabízím individuální psychoterapii pro dospívající děti a dospělé.

Pokud máte chuť udělat změnu ve svém životě, ráda se stanu Vaším průvodcem na cestě sebepoznání a porozumění souvislostí ve vašem životě. S klienty pracuji individuálně formou rozhovoru. Za důležité považuji navázat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu. Vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně, kde se nesetkáte s posměchem nebo odmítnutím.

Pomohu Vám uvědomit si, jak si organizujete svůj život, jak se vztahujete ke druhým, co v životě chcete a jak se tomu bráníte. Nabízím pomoc s řešením náročných životních situací (př. rozchod, rozvod, ztráta blízké osoby, nemoc, vyhoření), s pochopením psychosomatických potíží, úzkostných a depresivních obtíží, s pocity méněcennosti, pocity prázdnoty či samoty, nízkým sebevědomím, emoční nestabilitou, se zpracováním traumat z dětství.

Ztotožňuji se s výrokem, že „ Expertem na svůj život je klient“. Nenabídnu Vám hotová řešení a nebudu Vás nutit ke změně, ale vyslechnu Vás a společně s Vámi se budu snažit porozumět tomu, co se děje, nabídnu Vám pohled zvenčí, pomohu Vám rozhodnout se.

Své znalosti a zkušenosti čerpám ze studií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a absolvovala pětiletý Psychodynamický a daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Pracovala jsem s ohroženými školními kolektivy jako intervent při řešení šikany, jako terapeutka v komunitě pro lidi s duševním onemocněním a jako terapeutka v Centru následné péče Drop in.

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz