Mgr. Petr Háva - Psychoterapie

Mgr. Petr Háva - PsychoterapieVe své terapeutické práci se budu společně s vámi snažit o hlubší pochopení vaší životní cesty. První kroky povedou přes přijetí a porozumění. Budeme nahlížet na vaše důležité otázky a pátrat po jejich skrytém smyslu. V bezpečném prostoru Hnízda společně projdeme skrze vaše složité životní zkoušky a těžká období. Zdroj našich strachů a strastí je velmi často zrcadlem, ve kterém se ukrývá i klíč k jejich řešení. Plody této práce přicházejí ve formě spokojených vztahů, svobodnějšího a radostnějšího prožívání a plnějšího pochopení sebe sama.

Pro svůj život a praxi čerpám z psychologie a filosofie, a to jak západní, tak i východní. Člověka chápu jako celistvou bytost. Proto se domnívám, že v přístupu k lidskému zdraví je důležité věnovat pozornost všem jeho částem a hledat potřebnou rovnováhu. Tedy nejen jeho tělesné a psychické stránce, ale také mezilidským vztahům a duchovní dimenzi.

Vystudoval jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií a absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v daseinsanalytickém směru. Mám zkušenosti jak s individuální, tak skupinovou psychoterapií. Ve své praxi se věnuji nejen dospělým, ale i adolescentům. Nabízím pomoc především v oblastech partnerských a rodinných vztahů, vztah k sobě samému, práce s psychospirituální krizí, traumatem a životním příběhem, podpora v depresích, úzkostech, při ztrátě životního smyslu a psychosomatických potížích. Část svého života jsem studoval a žil v zahraničí, nabízím proto i možnost terapie v anglickém jazyce.

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz