MUDr. Marcela Linhartová

MUDr. Marcela Linhartová“Je třeba věřit v existenci uzdravení, abychom byli zdraví a je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastní.”

          
 MUDr. Marcela Linhartová
 atestovaný lékař

Vystudovala jsem 1. LF UK v Praze a získala lékařskou praxi a zkušenosti na odděleních gynekologie a porodnictví, dětské a dospělé interny, uroandrologie, radiologie a ortopedie. Mám atestaci z radiodiagnostiky. Pracovala jsem v nemocnicích v Motole a na Bulovce, i v klinickém výzkumu. Absolvovala jsem několik zahraničních stáží a stála u zrodu jedné soukromé pražské ambulantní kliniky.

Vystudovala jsem psychoterapii na PVŠ psychosociálních studií v Praze. Mám mnohaleté osobní zkušenosti s individuální a skupinovou psychoterapií. Absolvovala jsem odborné certifikované psychologicky a psychoterapeuticky zaměřené kurzy a semináře, z nichž za nejpřínosnější považuji roční kurz biodynamických masáží a práce s dotekem a certifikovaný kurz rekondičního maséra, také kurzy biosyntézy a bodypsychoterapie W.Reicha pod vedením MonaLisy Boysen, psychoanalýzy, daseinsanalýzy, holotropního-maitri dýchání, kurz hagioterapie a práce s traumatem.

Mám za sebou rok sebezkušenostního daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a pokračuji v pětiletém psychoterapeutickém výcviku v biosyntéze v rámci Českého institutu biosyntézy.

Můj osobní i profesní život se odvíjí paralelně v dynamické rovnováze mezi Prahou a Hnízdem zdraví a prostorem na polosamotě u lesa v Lužických horách.

 
Je důležité neodmítat, co je skryté ve vašem podvědomí a hledat klíč k pochopení kořenů vašich obtíží a bolestí v nalezení rovnováhy všech tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního, stejně jako všech aspektů zdravého života: biologického, psychického, sociálního a spirituálního. Dáte-li sami sobě šanci obnovit svou sebedůvěru, lépe využít svoje duševní schopnosti, vnitřní sílu a energii a uvědomit si současně i díl své vlastní zodpovědnosti k sobě samému, dá se téměř všechno zvládnout a mnohé uzdravit…

Pojďme společně hledat cestu k vašemu zdraví a harmonickému “bytí”'

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz