upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Mgr. Ing. Pavel Pelikán - Psychoterapie

Mgr. Ing. Pavel Pelikán - Psychoterapie

Mgr. Ing. Pavel Pelikán
Psychoterapeut, rodinný a párový terapeut, kouč a lektor

Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii, životní i pracovní koučink a poradenství. Mohu pomoci se vztahovými otázkami v partnerství, v rodině či v zaměstnání, mohu pomoci v tíživých životních událostech, při zvládání stresu a jeho následků. Nabízím podporu a pomoc ve specifických životních etapách (dospívání, rodičovství, krize středního věku, seniorský věk), při odstraňování úzkostí a fóbií, při "vyhoření", s přijetím ztráty, s realizací životních změn, plánů a tužeb. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. Budu vám průvodcem na cestě k posílení sebeúcty, sebehodnoty, či akceptování toho, co je mimo vaši moc. Budu vám průvodcem na cestě ke spokojenějšímu, zdravějšímu a svobodnějšímu životu v tělesné, sociální, duševní i duchovní rovině, které považuji z psychosomatického pohledu za úzce provázané.

Má alma mater je Pražská vysoká škola psychosociálních studií, vystudoval jsem sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, a České vysoké učení technické v Praze, kde jsem studoval biokybernetiku. Další kvalifikace: výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické psychoterapii, výcvik podle modelu Transformační systemické terapie V. Satirové, výcvik koučování podle standardu Mezinárodní federace koučů (ICF), další odbornosti pro práci s lidmi - krizová intervence, autogenní trénink a další relaxační techniky, daseinsanalytický výklad snů, logoterapie a další. Jsem členem profesních organizací SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a akceptuji jejich etické kodexy terapeutické práce.

Věřím, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. Věřím, že k realizaci těchto změn máme všichni své vlastní jedinečné zdroje, rádi je objevujeme i následně používáme. Věřím, že osobním problémem není problém sám, ale to, jakým způsobem ho zvládáme. Věřím, že vysoká shoda mezi naším chováním a naším sebepojetím, stejně jako vysoká sebeúcta, je cesta ke zdravému životu a ke zdravým vztahům.

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz