upozornenibrv

Hnízdo zdraví s.r.o. je zdravotnické zařízení a nezavírá své dveře.
 
Poskytujeme i nadále služby. Pro klienty a pacienty psychoterapie mimo klasických terapeutických setkání, nabízíme formu on - line terapie.
 
Při kontaktu s naší recepcí tuto formu konzultujte a bude-li Vám vyhovovat, zvolte si ji.
 
Rozumíme, že současná situace může znamenat zátěž a péče o sebe je aktuálně důležitý úkol. Rádi Vám pomůžeme.

Lékařské vyšetření a fyzioterapie vyžaduje osobní návštěvu.

 

 

Marod sobě

Děkujeme všem sympatizantům – mecenášům, kteří se zasloužili o stavbu Hnízda zdraví:

Aubrecht Tomáš, ing., podnikatel, DRUID CZ. s.r.o., sponsorský dar
Čudová Magdalena, podnikatelka, finanční podpora

Dejčmar Václav, podnikatel, RSJ
Fejfar Pavel, podnikatel, Quality Consulting s. r. o.
Hamala Jaromír, finanční podpora

Janeček Jaroslav, podnikatel, Sdružení pro hračku
Koch Pavel, ak. malíř, autor obrazů
Krejčířová Tereza, maminka na mateřské dovolené, autorka obrazů
Linek Filip, podnikatel, sponsorský dar

Obermannová Lenka, finanční podpora
Šerých Jáchym, ak.malíř, autor loga „Hnízdo zdraví“
Štěpánek Petr, herec, dárce psacího stolu
Veselá Dana, finanční podpora

Pokud jsou Vám myšlenky nezávislé komplexní medicíny blízké a chcete jejich šíření podpořit, budeme Vám vděční. Dary budou použity výlučně na financování chodu Hnízda, podporu vzdělávacích a sociálních programů. Dárce obdrží řádnou darovací smlouvu. Na požádání bude seznámen s tím, jak bylo s darem naloženo. V případě zájmu kontaktujte naši recepci: recepce@hnizdozdravi.cz, tel.  222 264 826.