Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je jedinečnou příležitostí pro znovunalezení vnitřního klidu, odvahy a dalších zdrojů pro překonání životních změn a nepříznivého osudu člověka, „ladění“ osobnosti a znovuprobuzení důvěry v tajemství bytí a příznivý záměr života. Protože psychoterapie je péčí o duši, a duše a tělo jsou vzájemně propojené, často dojde ke zlepšení zdravotního stavu, když člověk nalezne znovu vnitřní rovnováhu a klid. Z tohoto pohledu je psychoterapii možné vnímat jako proces uzdravování. Psychoterapie je spojenectví klienta, pacienta a terapeuta, které vytváří specifický prostor důvěry a bezpodmínečného přijetí, do kterého člověk odkládá své starosti, problémy, obavy a znovu objevuje své skryté, často zapomenuté schopnosti, silné stránky, dovednosti, dřímající pod nánosem vložených osnov chování a představ o životě. Tento znovunalezený potenciál otevírá cestu k plnějšímu sebeporozumění a sebeúctě.
 
Důležitou roli v léčebném procesu psychoterapie hraje vztah terapeuta a klienta, jejich vzájemná důvěra a sympatie. Terapeut je osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je a provází ho nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se jakkoli rozhodnout, najít ztracenou rovnováhu a potřebuje podporu.
 
Sezení trvá 50 minut a probíhá formou rozhovoru, při kterém se terapeut společně s klientem zabývá tím, co ho trápí, o čem se právě rozhoduje, a společně se hledají možnosti změny. Nezřídka je možné se v terapeutickém sezení setkat i s různými relaxačními metodami a dalšími specifickými metodami, podle zpracovávaných témat. V odůvodněných případech (dojezdová vzdálenost, akutní situace klienta, dohoda klienta a terapeuta na formě práce apod.) je možné se objednat na dvojnásobnou dobu sezeni.
 
Jedna z cesta terapeutické práce je i on-line forma, terapie s využitím moderních komunikačních technologií bez nutnosti osobního setkání v Hnízdě zdraví s.r.o., tato forma má svá specifika a o nich se dočtěte v jejím samostatném popisu. Seznam našich psychoterapeutů naleznete v sekci Náš tým.

  
Upozornění na používání souborů cookies - Pro umožnění vstupu do kalendáře skupinového cvičení je třeba používání cookies souborů odsouhlasit.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.