Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je jedinečnou příležitostí pro znovunalezení vnitřního klidu, odvahy a dalších zdrojů pro překonání životních změn a nepříznivého osudu člověka, „ladění“ osobnosti a znovuprobuzení důvěry v tajemství bytí a příznivý záměr života. Protože psychoterapie je péčí o duši, a duše a tělo jsou vzájemně propojené, často dojde ke zlepšení zdravotního stavu, když člověk nalezne znovu vnitřní rovnováhu a klid. Z tohoto pohledu je psychoterapii možné vnímat jako proces uzdravování. Psychoterapie je spojenectví klienta, pacienta a terapeuta, které vytváří specifický prostor důvěry a bezpodmínečného přijetí, do kterého člověk odkládá své starosti, problémy, obavy a znovu objevuje své skryté, často zapomenuté schopnosti, silné stránky, dovednosti, dřímající pod nánosem vložených osnov chování a představ o životě. Tento znovunalezený potenciál otevírá cestu k plnějšímu sebeporozumění a sebeúctě.
 
Důležitou roli v léčebném procesu psychoterapie hraje vztah terapeuta a klienta, jejich vzájemná důvěra a sympatie. Terapeut je osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je a provází ho nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se jakkoli rozhodnout, najít ztracenou rovnováhu a potřebuje podporu.
 
Sezení trvá 50 minut a probíhá formou rozhovoru, při kterém se terapeut společně s klientem zabývá tím, co ho trápí, o čem se právě rozhoduje, a společně se hledají možnosti změny. Nezřídka je možné se v terapeutickém sezení setkat i s různými relaxačními metodami a dalšími specifickými metodami, podle zpracovávaných témat. V odůvodněných případech (dojezdová vzdálenost, akutní situace klienta, dohoda klienta a terapeuta na formě práce apod.) je možné se objednat na dvojnásobnou dobu sezeni.
 
Jedna z cesta terapeutické práce je i on-line forma, terapie s využitím moderních komunikačních technologií bez nutnosti osobního setkání v Hnízdě zdraví s.r.o., tato forma má svá specifika a o nich se dočtěte v jejím samostatném popisu. Seznam našich psychoterapeutů naleznete v sekci Náš tým.