MUDr. Jiří Šavlík, CSc.

Promoce na Univerzitě Karlově v r. 1962. První a druhá atestace z oboru vnitřní lékařství, atestace z psychoterapie. Byl jsem primářem nemocnice v Třebotově, kde jsem založil ambulanci  a lůžkové oddělení psychosomatické (první v Československu), pak primářem na klinice pracovního lékařství a posléze primářem denního stacionáře Horní Palata.  Dále až do důchodu jsem vedl psychosomatickou ambulanci na poliklinice 1. lékařské fakulty na Karlově náměstí. Psychoterapií i psychosomatikou se zabývám 44 let, z toho 14 let na úrovni univerzitních klinik. Jsem spoluautorem a spolueditorem první (tehdy československé) monografie Psychosomatická medicína (1993), řady publikací a lektorem řady přednášek.

V současné době je přiléhavější mluvit o komplexní medicíně, protože při vzniku a v průběhu stonání se na chorobných změnách a příznacích podílí nejen psychické a sociální faktory, ale i duchovní prožívání. Krátce řečeno, celý způsob života každého člověka jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Cílem mojí práce je provázet klienta při jeho obtížích a pomáhat mu nalézt právě jeho specifickou cestu k úzdravě, k sebepochopení a vnitřní vyrovnanosti. Zmíněnou cestou je osvojení zdravého životního stylu (life style), což je v současné chaotické společnosti často nesnadný úkol.